Výběrová řízení dodavatelů

Výběrem kvalifikovaného a optimálního dodavatele je rozhodující faktor pro úspěšnou realizaci projektu. Zajišťujeme kompletní proces výběrových řízení, které může být prováděno v projektové části nebo v přípravné části před realizací díla.

V rámci zpracování projektové dokumentace lze výběrem vhodného dodavatele dané části projektu ovlivnit náklady, kvalitu díla, časovou náročnost, ekologii a další různé faktory.

Zajišťujeme výběrová řízení celého projektu nebo pouze na vybrané ucelené části projektu. Včasná a kvalifikovaná přípravná část projektu zajistí bezproblémový proces vlastní realizace.

V rámci této služby zajistíme:

  • příprava podkladů
  • výběr dodavatelů
  • vyhodnocení výběrových řízení

  • zajištění právních dokumentů
  • zajištění pojištění staveb