Technický dozor investora

Technický dozor investora je odborná činnost skládající se z technické a ekonomické kontroly realizace stavebních projektů zajišťovaných generálním dodavatelem při nichž zastupujeme investora (stavebník) na základě smluvního kontraktu.

Konečným výsledkem činnosti TDI je záruka, že jeho dílo je provedeno v požadované kvalitě, v požadovaném termínu a za optimální finanční náklady.

V rámci této služby zajistíme:

  • kontrola technického provedení stavby
  • kontrola souladu prováděných prací s ověřenou projektovou dokumentací a podmínkami vydaného stavebního povolení
  • kontrola provádění prací a dodávek v souladu s harmonogramem
  • přejímání prací a dodávek od zhotovitele
  • kontrola financí a průběžného čerpání z rozpočtové dokumentace
  • zpracování, kontrola změnových rozpočtů
  • kolaudační řízení a uvedení stavby do provozu