Realizace staveb – construction management

Realizaci staveb lze zajistit formou generálního dodavatele nebo construction managementem (bez generálního dodavatele).

Realizaci stavebního projektu zajišťujeme formou construction managementu, který spočívá v přímém řízení stavebních projektů bez generálního dodavatele. Jedná se o rozdělení celého procesu výstavby mezi více dodavatelů a zajištění koordinace od fáze přípravy přes realizaci až po uvedení do provozu.

Vlastní projekt rozdělíme na logické celky, na které se formou výběrových řízení určí jednotlivý dodavatele a následně koordinujeme celou výstavbu.

Výhody construction managmentu:

 • snížení finančních nákladů 10-15% z ceny generálního dodavatele

 • zkrácení časové lhůty výstavby, především ve fázi projektové přípravy výstavby, kdy lze zahájit stavbu v průběhu tvorby projektové dokumentace

 • zvýšení efektivity, protože je zachován přímý kontakt mezi investorem a dodavateli přes tým, který zastupuje zájmem investora

V rámci této služby zajistíme:

 • technická podpora v rámci tvorby projektové dokumentace
 • návrhy alternativních technických řešení
 • ekonomické analýzy jednotlivých částí projektu
 • řízení procesu projektové dokumentace
 • výběr jednotlivých dodavatelů
 • koordinace všech dodavatelů v průběhu výstavby
 • flexibilní řešení změn v průběhu realizace
 • kontrola dodržování technických požadavků
 • kontrola harmonogramu prací
 • finanční zajištění stavby

V případě požadavku investora zajišťujeme i realizaci formou generálního dodavatele stavby.