Projektový management

Projektový management zahrnuje koordinaci a hladký průběhu všech procesů od přípravné fáze přes realizaci až po předání díla investorovi. V rámci této činnosti zajišťuje kontrolu dodržení kvality, termínu a nákladů.

Projektový management lze rozdělit na fáze:

 • přípravu projektu
 • řízení projektu a realizace
 • optimalizaci řešení

Projektový manažer jedná jménem generálního dodavatele nebo investora.

V rámci této služby zajistíme:

 • zajištění obchodně-technické přípravy projektu
 • zpracování harmonogramu výstavby
 • organizace výběrových řízení jednotlivých dodavatelů
 • řízení dodavatelů v průběhu výstavby
 • kontrola a zabezpečení kvality stavebního díla
 • řízení kontrolních dnů
 • zpracování pravidelných měsíčních zpráv
 • řešení a řízení vyvolaných změn
 • organizace procesu předávání a přebírání dokončeného díla