Cost management – ekonomie staveb

Základním parametrem každé investice je ekonomická návratnost vynaložených nákladů. Cenové řízení je jednou ze základních činností v řízení stavebních projektů.

V každé projektové fázi je nutné určit realizační náklady stavby, které poskytnou základní informace pro rozhodovací procesy dalších etap projektu. V ranné fázi projektu pomůže nastavit správnou hodnotu investice, v projektové fázi zajistí formou optimalizace snížení investičních nákladů.

Určení ekonomické náročnosti je proces, který vyžaduje dostatečný časový prostor a odbornou znalost.

Podle stupně projektové dokumentace lze zpracovat různé druhy ekonomických výstupů vyjadřujících náklady stavby, které vytváříme pomocí programu pro ocenění stavebních zakázek.

Rozpočtové dokumentace lze zpracovat pro investory ve fázi studie, orientační rozpočet a výkaz výměr pro projektové společnosti, cenovou nabídku pro stavební společnosti nebo komplexní službu od fáze přípravy až do předání hotového díla na základě smlouvy s investorem.

V RÁMCI TÉTO SLUŽBY ZAJISTÍME:

  • Podnikatelský záměr
  • Ekonomická studie staveb
  • Propočet
  • Položkový rozpočet
  • Výkaz výměr
  • Realizační rozpočty
  • Optimalizace nákladů projektu