BYTOVÝ PROJEKT „NA PANENSKÉ“, ROZTOKY U PRAHY

NÁZEV PROJEKTU

Novostavba 4 bytových domů, 8 rodinných dvojdomů a řadových domů včetně vnějších ploch a inženýrských sítí

MÍSTO REALIZACE

Roztoky u Prahy, Středočeský kraj, Česká republika

TERMÍN REALIZACE

2009 – 2013

POPIS ČINNOSTI

Projektový managment realizace
Ekonomie staveb

INVESTIČNÍ NÁKLADY

356 mil. CZK

INVESTOR STAVBY

Talora a.s.