Ekonomie staveb

V rámci této služby zabezpečujeme: 

Základním parametrem každé investice je ekonomická návratnost vynaložených nákladů. U stavebních projektů je určení ekonomické náročnosti proces, který vyžaduje dostatečný časový prostor a odbornou znalost.

V každé projektové fázi je nutné určit realizační náklady stavby, které poskytnou základní informace pro rozhodovací procesy dalších etap projektu.

Podle stupně projektové dokumentace lze zpracovat různé druhy ekonomických výstupů vyjadřujících náklady stavby, které vytváříme pomocí programu pro ocenění stavebních zakázek.

Rozpočtové dokumentace lze zpracovat pro investory ve fázi studie, orientační rozpočet a výkaz výměr pro projektové společnosti, cenovou nabídku pro stavební společnosti nebo komplexní službu od fáze přípravy až do předání hotového díla na základě smlouvy s investorem.

V případě zájmu o poskytnutí služby v této oblasti, nás prosím, kontaktujte prostřednictvím uvedeného formuláře. Naši pracovníci Vás budou obratem kontaktovat.