Construction management

V rámci této služby je možné poskytovat následující činnosti:

Construction managment spočívá v přímém řízení stavebních projektů bez generálního dodavatele. Jedná se o rozdělení celého procesu výstavby mezi více dodavatelů a zajištění koordinace od fáze přípravy přes realizaci až po uvedení do provozu.

Construction management se liší od generální dodávky uzavírám jednotlivých smluv a nákupy jednotlivých komponentů přímo na účet investora.

Projekt se řídí předem odsouhlaseným rozpočtem a harmonogramem. Průběžným vyhodnocením lze na případné změny projektu flexibilně reagovat.

Výhodou tohoto řízení staveb je snížení finančních nákladů vyloučením generálního dodavatele stavby ve výši 10%15% z celkových nákladů, protože v ceně nejsou zahrnuty koordinační přirážky, režie a zisk generálního dodavatele.

Dále dochází ke zkrácení časové lhůty výstavby, především ve fázi projektové přípravy výstavby, kdy lze zahájit stavbu v průběhu tvorby projektové dokumentace.

Dalším výhodným faktorem je zvýšení efektivity, protože je zachován přímý kontakt mezi investorem a dodavateli přes tým, který zastupuje zájmem investora. Tím se stává flexibilnější oproti generálnímu dodavateli.

V případě zájmu o poskytnutí služby v této oblasti, nás prosím, kontaktujte prostřednictvím uvedeného formuláře. Naši pracovníci Vás budou obratem kontaktovat.