Blok v pravo

Úvodní strana / Výběrová řízení

Kompletní příprava výběrového řízení stavební zakázky v souladu se zákonem o veřejných zakázkách je služba, kterou nabízíme jak soukromým podnikatelům, tak i státním úřadům.

Zabezpečujeme zpracování veškerých podkladů potřebných pro vypsání výběrového řízení, včetně vyhodnocení nabídek a následného vypracování závěrečné zprávy.

V rámci této služby zabezpečujeme:

  • zpracování podkladů pro vypsání výběrového řízení
  • výkaz výměr dané zakázky
  • orientační rozpočet zakázky pro investora
  • návrh smlouvy o dílo apod.
  • výběr vhodných uchazečů včetně jejich oslovení
  • kontrola správnosti a vyhodnocení všech zakázek
  • závěrečná zpráva včetně návrhu vítězného uchazeče
     

Vynaložení maximální pozornosti a péče při výběru vhodného uchazeče a přípravě dané zakázky přináší investorům značné finanční a časové úspory v průběhu realizace. Důkladná a profesionální příprava zakázky je nejdůležitější fází stavebních projektů.

REFERENCE   FORMULÁŘ

V případě zájmu o poskytnutí služby v této oblasti, nás prosím, kontaktujte prostřednictvím uvedeného formuláře. Naši pracovníci Vás budou obratem kontaktovat.

vytvořilo Anawe