Blok v pravo

Úvodní strana / Technický dozor investora

Technický dozor investora je odborná činnost skládající se z technické a ekonomické kontroly realizace stavebních projektů, při nichž je investor (stavebník) zastoupen na základě smluvního kontraktu s naší společností.

V rámci této služby je možné poskytovat následující činnosti:

  • kontrola provádění prací a dodávek
  • přejímání prací a dodávek od dodavatele
  • zastoupení při jednáních s projektantem, s příslušnými orgány státní správy a s jinými účastníky výstavby
  • kontrola souladu prováděných prací s ověřenou projektovou dokumentací a podmínkami vydaného stavebního povolení,
  • kontrola dodržování obecných technických požadavků na výstavbu a platných předpisů
  • kontrola technického provedení, technologických postupů stavby
  • kontrola financí a průběžného čerpání z rozpočtové dokumentace
  • zpracování, kontrola změnových rozpočtů

Konečným výsledkem činnosti TDI je záruka, že jeho dílo je provedeno v požadované kvalitě, v požadovaném termínu a za optimální finanční náklady.

REFERENCE   FORMULÁŘ

V případě zájmu o poskytnutí služby nás, prosím, kontaktujte prostřednictvím uvedeného formuláře. Naši pracovníci Vás budou obratem kontaktovat.

vytvořilo Anawe