Blok v pravo

Úvodní strana / Rozpočty a příprava

Zpracování výkazů výměr a rozpočtových dokumentací specializovaným programem pro stavební zakázky provádíme pro všechny stupně zakázek i pro všechny zainteresované společnosti.

Projektové společnosti

Pro projektové společnosti zpracujeme podrobný výkaz výměr včetně orientačního rozpočtu stavby na základě předaných projektových dokumentací.

Investor

Pro investory provádíme kontrolní rozpočtové dokumentace, a to ve většině případů jako součást přípravy výběrového řízení zakázky.

V průběhu realizace provádíme technický dozor investora z ekonomicko-technického hlediska. V této fázi projektu naše společnost vykonává následující činnosti:

  • předání staveniště zhotoviteli
  • vedení a účast na kontrolních dnech (minimálně 1x týdně)
  • kontrola kvality a kontrola všech konstrukcí před zakrytím, včetně účasti na všech zkouškách kvality
  • kontrola časového harmonogramu
  • kontrola čerpání financí v souladu se smlouvou o dílo
  • projednávání změn projektu s investorem
  • zabezpečení kolaudace stavby

Stavební společnosti

Pro generální dodavatele – stavební společnosti – zabezpečujeme zpracování rozpočtů včetně profesí v rámci výběrových řízení nebo pro přípravu zakázky v realizaci.

Dále zabezpečujeme výběrová řízení pro subdodavatelské společnosti generálního dodavatele až do úrovně výběru uchazeče včetně návrhu smlouvy o dílo. Součástí nabízených služeb je možnost provádění podkladů pro fakturaci a jednání s investory v rámci víceprací a průběžného čerpání.

REFERENCE   FORMULÁŘ

V případě zájmu o poskytnutí služby v této oblasti, nás prosím, kontaktujte prostřednictvím uvedeného formuláře. Naši pracovníci Vás budou obratem kontaktovat.

vytvořilo Anawe